Wij steunen Artsen Zonder Grenzen

Onze ambitie, 5.000 euro per maand schenken!

Onze ambitie, 5.000 euro per maand voor AZG!

Creafin heeft een overeenkomst afgesloten met Artsen Zonder Grenzen (AZG). Graag steunen wij hun acties op het terrein. Onze ambitie: 5.000 euro per maand schenken!

Daarom schenken wij voor ieder gerealiseerd kredietdossier (in Crea-Base of in Crea-Safe) 100 euro van onze dossierkosten aan AZG.

Blogartikels van AZG

In dit item reserveren we plaats voor de laatste verhalen van de medewerkers van AZG. Boeiende en aangrijpende getuigenissen.

“Al mijn herinneringen zijn in Mosoel gebleven”

Baroj is gespecialiseerd verpleegkundige op de afdeling intensieve zorgen van het Salam-ziekenhuis in Mosoel. Wanneer IS in 2014 de stad verovert, moet hij vluchten. Samen met zijn zwangere vrouw moet hij alles en iedereen achterlaten. In dit artikel vertelt hij hoe moeilijk dit is.

Wat doet Artsen zonder grenzen?

AZG levert dringende medische hulp aan mensen die wereldwijd in de meeste wanhopige crisissituaties leven en richt zich op de meest kwetsbaren onder hen. Zo zie je de teams van AZG aan het werk in oorlogsgebied, bij rampen of bij epidemieën.

AZG is een onafhankelijke organisatie die in elk conflict neutraal blijft. Zij hebben maar één belang voor ogen. Dat van hun patiënt. Want iedere mens in nood heeft recht op humanitaire hulp.

Hun internationaal voorzitter James Orbinski zei in 1999: “Conflicten en oorlogen zijn een zaak van staten, maar schendingen van het humanitaire recht, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid gaan ons allemaal aan.”

Het laatste nieuws over deze actie kan je volgen op onze Facebook-pagina