betaal successierechten voor onroerend goed met een hypothecaire lening

Plots is er een overlijden binnen de familie! Binnen de nalatenschap is er een onroerend goed. Jij erft dit. De notaris vertelt je dat er successierechten op dit onroerend goed moeten betaald worden.

Dit kan al snel oplopen tot enkele tienduizenden euros. En die heeft niet iedereen zomaar liggen.

Daarom biedt Creafin je een eenvoudige oplossing om deze successierechten op onroerend goed te betalen. Een woonkrediet of hypothecaire lening.

Verschillende regels bij successierechten op onroerend goed

Successierechten op onroerend goed is een gewestelijke materie. Er zijn dus verschillende tarieven in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Bovendien variëren de successierechten op onroerend goed ook in functie van de graad van verwantschap met de overledene.

Dit is niet zo eenvoudig. Jouw notaris kan je hierin best begeleiden.

Om je een eerste idee te geven. Je erft een onroerend goed met een waarde van €250.000. Hierop zal je ongeveer €20.000 aan successierechten moeten betalen. Gelukkig is er een oplossing: een woonkrediet of hypothecaire lening.

Een woonkrediet of hypothecaire lening als oplossing

Een woonkrediet of hypothecaire lening is dus een goede manier om de successierechten op het onroerend goed te betalen.

Het is een doel dat valt binnen de huidige wetgeving op het hypothecair krediet. Zo geniet je nog van fiscale aftrekbaarheid. Kies dan wel een looptijd van minstens 10 jaar voor jouw woonlening én neem een hypothecaire inschrijving.

Verschillende mogelijkheden voor jouw hypothecair krediet

Heb je zelf geen hypothecair krediet lopen, dan moet je enkel op zoek naar een woonkrediet om de successierechten op onroerend goed te betalen.

Heb je daarentegen wel nog een woonlening lopen, dan kan je jouw situatie grondig herbekijken. Dikwijls is het financieel aantrekkelijker om de bestaande hypothecaire lening te herfinancieren via een nieuw woonkrediet. In dit nieuwe woonkrediet voorzie je dan tegelijk het bedrag van de successierechten op onroerend goed.

Op deze manier vermijd je twee keer een hypothecair krediet te moeten betalen. En kan je de looptijd optimaal spreiden in functie van jouw behoefte. Twee vliegen in één klap dus!

Maar er is méér.

Maatwerk voor jouw nieuw woonkrediet of hypothecaire lening

Er is dus méér. Je kan bij ons terecht voor maatwerk.

Zeker als je al eigenaar was en je nu een nieuw onroerend goed verkrijgt via erfenis. Je kan deze woning gaan verhuren of verkopen.

In beide gevallen kunnen we, afhankelijk van jouw situatie, één van onze basisproducten (CreaBase of CreaStar) samen met een CreaFix combineren in één en hetzelfde woonkrediet. Je kan looptijden en kredietbedragen volledig afstemmen op jouw persoonlijke toekomst.

Zo bieden wij maatwerk aan. Wil je hier meer info rond, contacteer ons dan.